Privacy statement

Dit is de Privacy statement van InToto. Deze website wordt beheerd door InToto. Bij bezoek aan de website verwerkt InToto gegevens van u. In het kader van de verwerking van gegevens waarborgt en respecteert InToto uw privacy. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Gegevensverwerking

InToto verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van de website om een effectieve bedrijfsvoering te monitoren en de website voldoende te laten aansluiten op uw wensen. Deze verwerking van persoonsgegevens is gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van InToto, evenals het kunnen uitvoeren van communicatie-activiteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses voor statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt kan verder gebruikt worden om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Uitschakeling kan echter tot een minder goede werking van deze website leiden.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de websites van InToto kunnen worden bezocht d.m.v. links. InToto aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en het, door deze derden gehanteerd, privacy beleid.

Vragen / opt-out

Door aanvaarding van dit Privacy Statement gaat u akkoord met de inhoud. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop InToto uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met InToto of een brief sturen naar InToto, Fruitweg 74, 3981PA Bunnik.