Pascal van Doorn 8 oktober 2018

InToto bestaat 20 jaar en dat is een mooi moment om bij stil te staan in deze  blog . Achter elke organisatie zit een verhaal en dat is bij InToto, met oprichter en directeur-eigenaar Patrick Das, niet anders. In deze blog beschrijven wij  de geschiedenis van  de organisatie en vertellen we kort wat de speerpunten zijn voor de toekomst. In bijgevoegde animatie is een gevisualiseerde weergave gemaakt, waarbij wij alle afdelingen van InToto aan u voorstellen.

Het ontstaan

Het  klassieke verhaal van een jonge ondernemer met ambities kennen we natuurlijk allemaal. In 1998 begon Patrick Das op de ‘zolderkamer’ om mensen te ondersteunen op het gebied van Informatie, Communicatie en Technologie. In de jaren die volgden groeide het bedrijf en kreeg het steeds meer klanten. Het is misschien een cliché, maar Patrick heeft uiteindelijk van zijn hobby zijn werk gemaakt.

In 1998 ontwikkelt de ICT-sector zich razendsnel, waardoor er veel vraag was naar ICT-professionals. Een mooie en uitgelezen kans om zijn droom om mensen via ICT te helpen te verwezenlijken. Naast de ondersteuning die hij bood aan klanten ontwikkelde Patrick enkele applicaties, die hij bij verschillende bedrijven heeft geïmplementeerd

De tijdlijn

InToto heeft in de afgelopen 20 jaar een hoop klanten zien groeien. Er zijn mooie samenwerkingen ontstaan en iedere klant heeft zijn eigen verhaal. In onderstaande tijdlijn zijn enkele klanten uitgelicht. Het verhaal achter de klant wordt zichtbaar als je met je muiswijzer op klanten Heynen Systems, Target Travel, House of Sports, Lindenhaeghe of ICM gaat staan.

Professionalisering

Sinds eind vorig jaar is InToto een andere weg ingeslagen. Meer structuur, meer professionaliteit en meer documentatie moet zorgen voor een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Inmiddels hebben we, zowel intern als extern, stappen gemaakt. Een belangrijke verandering is de professionalisering aan de telefoon en in de overige communicatie. De medewerkers worden maandelijks op verschillende factoren steekproefsgewijs gecontroleerd op de kwaliteit. We proberen als organisatie op die manier meer grip te krijgen op de dienstverlening aan onze klanten. Via de klanttevredenheidsonderzoeken proberen wij, middels de feedback, onze dienstverlening te verbeteren.

Automatisering van dienstverlening

Automatisering van onze dienstverlening heeft bij ons ook een hoge prioriteit. Steeds stellen wij ons weer de vraag hoe we het geautomatiseerd kunnen krijgen voor de klant. Hiermee willen we zorgen dat de klant minder contactmomenten krijgt met InToto, omdat wij de problemen in een eerder stadium detecteren. De afgelopen periode hebben we door het opstellen van processen rondom de uitvoering meer grip gekregen op onze werkzaamheden. Dagelijks lopen we nog tegen nieuwe kwesties aan, waar iedereen in de gehele organisatie ieder moment van leert.

Evaluatie

Steeds vaker gaan we met onze klanten in gesprek om de geleverde dienstverlening van het afgelopen periode jaar te evalueren. Met de klant nemen we het servicelevel rapport door en bekijken we de resultaten die zijn geleverd. Uit deze gesprekken komen actiepunten naar voren, die we gezamenlijk gaan oppakken om de dienstverlening te optimaliseren. Door met onze klanten in gesprek te gaan kunnen we steeds meer onze dienstverlening afstemmen op de wensen van onze klant.

Webdevelopment

Ook op de afdeling webdevelopment zijn we bezig met het stroomlijnen van de werkprocessen. De ontwikkeling en het onderhoud van websites verloopt zeer gestructureerd. De klant kan middels een vaste werkwijze aangeven wat er in een vooraf bepaalde release gewijzigd dient te worden. De afdeling webdevelopment loopt via de Scrum-methodiek alle taken door en voert uitvoerig de tests uit in samenspraak met de klant. Hiermee creëer je een beter overzicht voor de klant en is de onderlinge  samenwerking  verbeterd.

Missie en Visie InToto

Eind 2017 zijn verschillende medewerkers van InToto bij elkaar gekomen om de missie en visie te bepalen. Naast de missie en de visie zijn intern doelstellingen bepaald en  de organisatie wil via een bepaalde strategie de doelen gaan bereiken. De missie en visie van InToto zijn ontstaan vanuit de gedachtegang van Simon Sinek. De ‘Golden Circle’ is een inspiratie geweest bij het opstellen van de missie en visie. Een belangrijk onderdeel in de theorie van Simon Sinek is dat je moet starten met de gedachte waarom je het als organisatie doet, in plaats van wat je als organisatie doet.

Eerder werd al aangegeven vanuit welk oogpunt de organisatie InToto is ontstaan. InToto is ontstaan, omdat de directeur-eigenaar klanten wil helpen door het aanbieden van verschillende ICT-Diensten. Veel ICT bedrijven kijken naar resultaten, maar bij InToto is dit minder van belang. De klant staat centraal en bij iedere interne en externe beslissing zal het klantbelang worden meegewogen. De visie van InToto is dan ook: “Iedereen met een glimlach met ICT laten werken.”

InToto heeft een eigen identiteit en dat wil het graag uitstralen naar zijn klanten. Steeds zijn we als organisatie bezig met het verbeteren van processen op het gebied van automatisering. Welke innovaties komen er aan en wat zouden we mogelijk kunnen toepassen bij onze klanten? De missie van InToto is daarom ook: “Organisaties succesvoller maken met behulp van ICT.”

Trots

De komende jaren zal InToto zijn potentie willen benutten. Belangrijk om te noemen is dat de missie en visie van het bedrijf altijd centraal zal blijven staan in de stap naar professionalisering. Het belangrijkste speerpunt is de tevredenheid van onze (nieuwe) klanten. Zo kunnen we bij het 25-jarige bestaan in 2023 opnieuw stilstaan bij een mooi moment. Een moment waar je als organisatie trots op mag zijn.


Neem direct contact op:

Pascal van Doorn
General Director
088 888 9 777