Pascal van Doorn 18 mei 2018

Nieuwe privacywetgeving

Per 25 mei aanstaande treedt de nieuwe privacywet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) in. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt zal maatregelen moeten treffen zoals in de wet staat voorgeschreven. Er is de afgelopen maanden veel over gezegd en geschreven, maar het is duidelijk dat er ook nog vele vragen zijn.

Iedere organisatie heeft een verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt in dat je met documenten moet kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Als organisatie ben je zelf verantwoordelijk voor het op orde brengen van de juiste documentatie en het beschrijven welke persoonsgegevens je precies verwerkt. Wij kunnen je geen blauwdruk geven hoe je exact een verwerkersovereenkomst of register opstelt, maar wij verwijzen onze klanten hiervoor naar een AVG-adviseur.

InToto geeft iedereen de tip mee om zo snel mogelijk de organisatorische zaken op orde te brengen. Raadpleeg een AVG-adviseur als er vragen zijn over de AVG-implementatie binnen jouw organisatie. Op de website van autoriteit persoonsgegevens en hulp bij privacy staan handige tips om AVG te implementeren. Het is voor iedere organisatie belangrijk om bewust te worden van het belang van onze privacy.

In de handleiding van autoriteit persoonsgegevens staat alles beschreven wat er precies nodig is om jouw organisatie AVG-proof te maken. (link)

Waar kan InToto jouw organisatie bij ondersteunen?

Het is als organisatie belangrijk dat je de data waarbij persoonsgegevens zijn betrokken goed beveiligt. InToto biedt technische oplossingen om de persoonsgegevens extra te beveiligen. De AVG stelt bepaalde eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking. InToto beschikt over de vereiste kennis om technische beveiligingsmaatregelen te treffen voor jouw organisatie. Enkele voorbeelden van dit soort maatregelen zijn:

 • Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
 • twee factor authenticatie;
 • logging;
 • firewalls;
 • virusscanners;
 • software tegen malware-aanvallen;
 • het periodiek maken van back-ups;
 • software waarmee de verantwoordelijke of verwerker wordt geattendeerd op het dreigende verstrijken van een bewaartermijn.

Wij ondersteunen onze klanten in het treffen van de juiste beveiligingsmaatregelen om hun data veiliger te verwerken. Door de bewustwording en het treffen van maatregelen binnen de organisatie is het mogelijk dat er meer beveiliging nodig is om de privacy te beschermen. Met onze technische kennis zorgen we in samenwerking met onze klanten voor passende oplossingen. Ben je benieuwd naar de werkwijze van InToto of ben je sowieso op zoek naar een nieuwe ICT-dienstverlener?

Neem dan gerust telefonisch contact op via 088-888 9777 om informatie te ontvangen.

Wat doet InToto?

De afgelopen week hebben wij onze algemene voorwaarden en privacy- en cookieverklaring gewijzigd. De voorwaarden zijn bijgewerkt om te kunnen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. We hebben ervoor gekozen ons aan te sluiten bij brancheorganisatie ICTWaarborg om door de branche gedragen algemene voorwaarden te gebruiken. Dit heeft voor u als klant de volgende voordelen:

 • ICT Waarborg geeft, bij faillissement van de organisatie, de garantie dat het lopende project door een andere aangesloten partij wordt overgenomen.
 • Je kunt bij ICT Waarborg terecht voor klachten bij de klachtencommissie.
 • ICT Waarborg maakt gebruik van vaste afspraken voor de aangesloten partijen. Deze afspraken zijn geoptimaliseerd op het gebied van ICT-dienstverlening.
 • ICT Waarborg biedt standaard documentatie en informatie aan voor de implementatie van AVG.

Daarnaast zijn we de afgelopen weken druk bezig met het opstellen van onze overeenkomsten met onze klanten. Zo zorgen we er met onze klanten voor dat we niet voor verassingen komen te staan en klaar zijn voor de nieuwe privacywetgeving.


Neem direct contact op:

Pascal van Doorn
General Director
088 888 9 777